Miljøpolitik

Tickotryk vedkender sig, at aktiv hensyntagen til miljøet er vigtigt...
 
Virksomhedens målsætning er at være på forkant med udviklingen inden for miljø og arbejdsmiljø. Dette skal opnås gennem en løbende evaluering af arbejdsprocesser der kan have indflydelse herpå.
 
Vi vil gennem vore indkøb, investeringer samt øvrige virksomhedsdrift medvirke til at værne om vort fælles miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag.
 

Vi arbejder med følgende ordninger i praksis:

 
Trykkeri:
Til afvaskning af maskiner bruges der genbrugsklude, der bliver indsamlet, miljøforsvarligt vasket og genbrugt.
 
Farverester og tomme farveemballager opsamles i specielle containere til formålet.
Disse bliver afhentet af et specialiseret firma, der sørger for affaldet bliver destrueret på forsvarlig vis.
 
Pap bliver frasoteret til genbrug.
Klart plast bliver frasorteret til genbrug.
Metal bliver frasorteret til genbrug.
 
Generelt:
Alt øvrigt affald og emballage fra produktion og kontor bliver i videst muligt omfang sorteret og afleveret til genbrug.
 
Ledelsen sikrer, at miljøpolitikken bliver kendt og forstået af alle medarbejdere hos Tickotryk, gennem generel information. Nye medarbejdere vil få kendskab til miljøpolitikken.
 

Kontakt os

Tickotryk A/S
Vibeholms Alle 27
2605 Brøndby
Telefon: 36 70 20 50
E-mail: jesper@tickotryk.dk

Copyrights

© 2012 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk